Wprowadzenie do FreeBSD i Uniksa

$FreeBSD: doc/pl_PL.ISO8859-2/articles/new-users/article.sgml,v 1.1 2002/09/26 17:51:30 blackend Exp $

Niniejsze wprowadzenie przeznaczone jest dla osób nie znających ani FreeBSD, ani Uniksa; omówione są tu zagadnienia podstawowe. Zakładam, że korzystasz z FreeBSD w wersji 2.0.5 lub późniejszej, a twój system ma (przynajmniej na razie) jednego użytkownika (ciebie). Powinieneś też dość dobrze znać DOS-a/Windows lub OS/2.


1. Logowanie się i wychodzenie z systemu

Gdy ujrzysz komunikat login:, zaloguj się jako użytkownik utworzony podczas instalacji lub jako root (konto root jest już w systemie; root może dostać się wszędzie i robić co mu się podoba, także usuwać ważne pliki, więc trzeba z nim uważać). Znaki % i # są znakami gotowości (mogą wyglądać inaczej), przy czym % odpowiada zwykłemu użytkownikowi, a # kontu roota.

Aby się wylogować (i powrócić do komunikatu login:), napisz:

# exit

Oczywiście, wydane polecenia potwierdza się wciskając enter. Trzeba także pamiętać, że Unix rozróżnia małe i duże litery, więc exit i EXIT to nie to samo.

By wyłączyć komputer, napisz

# /sbin/shutdown -h now

By natomiast uruchomić go ponownie

# /sbin/shutdown -r now

lub

# /sbin/reboot

Ponowne uruchomienie można też wykonać za pomocą Ctrl-Alt-Delete. W obecnych wydaniach FreeBSD jest to odpowiednik /sbin/reboot, i korzystanie z niego jest o wiele lepszym rozwiązaniem od używania przycisku reset. Nie masz przecież ochoty na ponowną instalację, prawda?

This, and other documents, can be downloaded from ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

For questions about FreeBSD, read the documentation before contacting <questions@FreeBSD.org>.
For questions about this documentation, e-mail <doc@FreeBSD.org>.

# # # #

Hosting by: Hurra Communications Sp. z o.o.
Generated: 2007-01-26 18:02:21